ÄBO Villa Hovås

Som underentreprenör till Skanska i bygget av Villa Hovås, ett äldreboende med 51 lägenheter på fem våningar, ansvarade vi för alla elinstallationer, nätverk och passagesystem. Bygget omfattades av hårda hållbarhetskrav och certifierades enligt LEED. Uppdraget pågick under 2020-2021.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.