Styrsöskolan

När Styrsöskolan byggdes om fick Activ El utförandeentreprenaden. Projektet omfattade ombyggnad av ca 1300 kvm, som innefattade idrottshall, omklädningsrum, storkök samt matsal. Nyproduktion av cirka 1400 kvm bestående av klassrum, grupprum med mera. Vi installerade elcentral, leverans av kraft, belysning, data, passage och brandlarm. Brixly var huvudentreprenör.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.