Tvätthall / Gasanläggningar / Bussdepå

När transportföretaget Keolis investerade i ny tvätthall och bussdepå hade vi uppdraget att sköta samtliga elinstallationer. Vi installerade också lösningar för buss- och elbilsladdning. I uppdraget ingick också installation av gasstationer.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.