Elinstallation

Från vision till färdigt projekt, vi är med dig hela vägen. Oavsett om det är ett uttag som saknas på kontoret eller om det är en modern nyproduktion av bostäder så är vi en partner att räkna med.

Med många års erfarenhet känner vi oss trygga med vad vi gör. Men nyfikenheten låter vi inte sina, vi välkomnar nya utmaningar och nya sätt att tänka. Att vara i ständig utveckling är vår stora drivkraft. Varje elinstallation, varje kund, varje lag, alla erbjuder nya möjligheter till utveckling.

Med erfarna projektörer överför vi din vision från tanke till ritning. När du känner dig trygg med att handlingarna motsvarar din vision påbörjas elinstallationerna.

VÅRA SENASTE PROJEKT INOM Elinstallation

REFERENSER

Trygghetsboende i Kungsbacka

Boende med 69 lägenheter samt radhus med 8 lägenheter , övernattningslokal, aktivitetsrum. Byggt i enlighet med passivhuskraven enligt Feby 12 samt Miljöbyggnad Guld.

Läs mer
Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.