Passagesystem

Vi får mindre och mindre nycklar på våra nyckelknippor. Att slå in en kod eller att blippa ett passerkort känns snart mer naturligt än att vrida om en nyckel för att låsa upp en dörr.
Då blir det ännu större vikt till stabilitet och funktionalitet för att fortsatt kunna förmedla känslan av trygghet. Med hjälp av vår breda erfarenhet kring flertalet system, våra starka samarbetspartners och nära dialog med tillverkare så känner vi oss trygga med att kunna göra dig trygg.

Med erfarna projektörer överför vi din vision från tanke till ritning. När du känner dig trygg med att handlingarna motsvarar din vision påbörjas arbetet med ditt nya passagesystem.

VÅRA SENASTE PROJEKT INOM Passagesystem

REFERENSER

Styrsöskolan

Utförandeentreprenad, ombyggnad av hus-B ca 1300 kvm, som innefattade idrottshall, omklädningsrum, storkök samt matsal. Nyproduktion av hus-D ca 1400 kvm bestående av klassrum, grupprum mm. Omfattning, leverans av Kraft, Belysning, Data, Passage, Brandlarm.

Läs mer
Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.