Vård och omsorgsboende på Särö

På uppdrag av Brixly utförde vi elinstallationer, nätverk och passagesystem för ett nytt vård- och omsorgsboende på Särö för 80 boende. Projektet inkluderade också platser för elbilsladdning. Entreprenaden pågick under 1,5 år. Byggnaden är byggt enligt Feby 12 och Miljöbyggnad Guld.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.