Tjänster

VÅRA SENASTE PROJEKT

REFERENSER

Nya Swedbank i Göteborg

Totalentreprenad. Ombyggnad av befintliga lokaler fördelat på 4,5 våningar + källare, där den gamla delen mot Södra Hamngatan var K-märkt. Totalt ca 3500 kvm. Projektering och leverans av nya el centraler, kanalisation, kraft, montage av ny belysning, Datanätverk, Brandlarm.

Läs mer
Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.