Tjänster

VÅRA SENASTE PROJEKT

REFERENSER

Vård och omsorgsboende på Särö

Särö Vård och omsorgsboende med 80 boenden. Byggt enligt Feby 12 och Miljöbyggnad Guld.

Läs mer
Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.