GDPR

Vi på Electroteam AB värnar om din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter på vår hemsida electroteam.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du använder vår hemsida, till exempel när du fyller i vårt kontaktformulär. De personuppgifter vi kan komma att samla in är namn, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter du lämnar i meddelandet.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och svara på dina frågor eller önskemål. Vi kan även använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden som kan vara av intresse för dig, om du har samtyckt till detta.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas med vår personal och samarbetspartners som behöver ta del av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, till exempel för att kunna svara på ditt meddelande. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringssyften utan ditt samtycke.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket de samlades in eller så länge det krävs enligt lagstiftning eller för att kunna hantera eventuella framtida klagomål eller tvister.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, förstörelse eller förlust.

Dina rättigheter Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, och begära att dessa rättas eller raderas. Du har också rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post eller telefon.