SGS Smedjan

Den gamla industribyggnaden Smedjan på Lindholmen i Göteborg konverterades till en bostadsfastighet. AF Bygg gav oss i uppdrag att utföra elinstallationer, nätverk och passagesystem. Här skapades också möjligheter för laddning av elbilar. Projektet startade 2018 och pågick under ett år.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.