Nya Swedbank i Göteborg

Brixlys ombyggnad av Swedbanks huvudkontor på Södra Hamngatan 27 i Göteborg gav Activ El  en totalentreprenad. Lokalerna som är fördelade på 4,5 våningar plus källare, där den gamla delen är K-märkt omfattar cirka 3500 kvm. Uppdraget innebar projektering och leverans av nya elcentraler, kanalinstallation, kraft, montage av ny belysning, datanätverk och brandlarm. Uppdraget utfördes 2019-2020.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.