Technopolis i Gårda

Technopolis erbjuder numera flexibla kontorslösningar i Telias ombyggda lokaler i Gårda, Göteborg. I totalentreprenaden projekterade vi kraft och belysning samt utförde samtliga elinstallationer. Det är idag kontor som med moderna tekniska lösningar svarar upp till hyresgästernas krav och behov. Projektet löpte under tolv månader med start 2021 med Brixly som huvudman.

Nicklas Peterson

031-739 00 94

Skicka mail

Starta projekt tillsammans med oss?

Vi tar gemensamt fram mål och ramar för ditt projekt och kan på så vis ta fram en kostnadsbudget. Därav kan vi gemensamt ta kostnadseffektiva beslut i hur ditt projekt skall utföras. Från start till överlämnande är våran dialog en stor nyckel till framgång.